Pytania behawioralne na teście na kartę CSCS

Pytania behavioralne studium przypadku pojawiają się na każdym teście i jest to zawsze 12 pytań spośród wszystkich 50. Pytania behawioralne to taki typ pytań, w których wcielisz się w postać pracownika budowy i będziesz musiał znaleźć odpowiednie wyjście w każdej przedstawionej sytuacji. Pytania są oczywiście testowe i spośród 4 odpowiedzi tylko jedna jest poprawna. Kiedy wybierzesz odpowiedź, jest ona finalna i nie możesz już jej zmienić.

Poniżej przedstawiamy 12 przykładowych pytań behawioralnych, które mogą się pojawić na teście o kartę CSCS. Prawidłowe odpowiedzi na pytania znajdują się na końcu.

Pytania Behaviour Case Study
1. John jest elektrykiem, jest to jego pierwszy dzień na budowie osiedla domków
jednorodzinnych. Na tej samej budowie pracują Johna koledzy. Co powinien John zrobić po
podpisaniu listy obecności?
a)Spotkać się z kierownikiem budowy
b)Poszukać kolegów z pracy
c)Przejść się przez budowę
d)Zacząć pracować

2.Kierownik budowy prosi Johna o rozpoczęcie pracy natychmiast. Co John powinien zrobić?
a)Przygotować narzędzia do pracy
b)Skorzystać z toalety zanim rozpocznie prace
c)Odnaleźć kolegów i dowiedzieć się o zasady budowy
d)Poprosić kierownika budowy o szkolenie wstępne

3.Podczas szkolenia wstępnego nie był poruszony temat procedur ewakuacyjnych. Co
powinien John zrobić?
a)Dowiedzieć się gdzie jest apteczka pierwszej pomocy
b)Spytać kolegi gdzie jest apteczka pierwszej pomocy
c)Opuścić szkolenie wstępne i iść na plac budowy
d)Zapytać się prowadzącego jak postępować w razie wypadku

4.Później, tego samego dnia John skaleczył się w palec. Co John powinien zrobić?
a)Użyć plaster i zgłosić zdarzenie później
b)Poszukać pierwszej pomocy
c)Opuścić plac budowy i isc do domu
d)Wytrzeć krew o spodnie

5.Martin pracuje na dachach. Dzisiaj jest jego pierwszy dzień w pracy w dużej fabryce
gdzie jego zadaniem jest wymiana paneli oraz oczyszczenie świateł dachowych. Martin
nigdy nie pracował na dachach tego typu. Co Martin powinien zrobić?
a)Zobaczyć jak robią to inni i zacząć robić to samo
b)Spytać kolegów jak wykonywać prace na tego rodzaju dachach
c)Udawać ze wie jak wykonywać prace bo może stracić swoja prace
d)Powiedzieć kierownikowi, ze nigdy nie pracował na tego rodzaju dachach

6.Martin pracuje na dachu i używa szelek zabezpieczających przed upadkiem z wysokości,
które nie umożliwiają mu dostępu do krawędzi dachu gdzie musi wymienić jeden z paneli.
Co Martin powinien zrobić?
a)Zostawić to komuś innemu żeby tym się zajął
b)Odpiąć szelki aby mógł dosięgnąć do miejsca gdzie musi wykonać prace
c)Zgłosić to kierownikowi żeby zmienić sposób wykonania zadania
d)Poprosić kolegę, który nie używa szelek aby wykonał zadanie za niego

7.Na środku dachu jest duży obszar gdzie można pracować bez używania szelek
zabezpieczających, ale Martin uważa ze stawanie w miejscach gdzie znajdują się panele z
oświetleniowe może być niebezpieczne. Co Martin powinien zrobić?
a)Oznakować panele oświetleniowe aby były łatwo widoczne
b)Powiedzieć wszystkim pracującym na dachu żeby uważali
c)Poprosić o zakrycie i zabezpieczenie paneli aby nie można było na nich stawać
d)Nie przejmować się tym gdyż nie pracuje w pobliżu

8.Martin został poproszony aby umyć panele woda pod ciśnieniem ale wydaje mu się ze
starsza cześć dachu zbudowana jest z paneli z azbestu. Co Martin powinien zrobić?
a)Umyć panele
b)Spytać kierownika budowy czy panele wykonane są z azbestu zanim przystąpi do pracy
c)Spytać kolegów czy uważają ze panele wykonane są z azbestu
d)Stanąć w przejściu tak aby aby wykonując zadanie nie spaść z dachu.

9.Alex jest stolarzem pracującym w budynku konstrukcji drewnianej. Odbył szkolenie
wstępne, na którym został poruszony temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz
został wybrany kierownik bezpieczeństwa. Alex zauważył, ze jego kolega z pracy pali
papierosa w budynku. Co Alex powinien zrobić?
a)Poprosić kolegę aby przestał palić, a następnie zgłosić to kierownikowi bezpieczeństwa
b)Zapalić razem z kolega
c)Powiedzieć stolarzowi ze kolega pali papierosa
d)Zgłosić to kierownikowi bezpieczeństwa

10.Jedno z wyjść ewakuacyjnych zostało częściowo zablokowane przez odpady materiałów
budowlanych. Co powinien zrobić Alex?
a)Dowiedzieć się kto zablokował wyjście odpadami i zgłosić to kierownikowi bezpieczeństwa
b)Dowiedzieć się kto zablokował wyjście odpadami i poprosić ich żeby posprzątali
c)Posprzątać samemu i zgłosić to kierownikowi bezpieczeństwa
d)Nic nie robić bo to nie jego odpady

11.Alex zauważa ze zbiornik spalinowy generatora jest otwarty. Co Alex powinien zrobić?
a)Zgłosić kierownikowi bezpieczeństwa ze zbiornik jest otwarty przy najbliższej okazji
b)Dowiedzieć się kto zostawił otwarty zbiornik i powiedzieć im żeby tak więcej nie robili
c)Nic nie robic
d)Zamknąć zbiornik paliwa i zanieść go do pomieszczenia ognioodpornego.

12.Opuszczając budowę po pracy Alex zauważa grupkę młodych osób palących papierosy z
tylu budynku. Co Alex powinien zrobić?
a)Zwrócić uwagę tym osobom i powiedzieć im żeby opuściły plac budowy
b)Zgłosić to kierownikowi bezpieczeństwa następnego dnia
c)Zgłosić zdarzenie ochronie obiektu i wspólnie upewnić się ze plac budowy został
zabezpieczony
d)Zadzwonić do ochrony obiektu w drodze do domu.

Odpowiedzi:
1)a, 2)d, 3d), 4)b, 5)d, 6)c, 7)c, 8)b, 9)a, 10)c, 11)d, 12)c

Przeczytaj też: