Kursy SMSTS i SSSTS po polsku

Kurs SMSTS

Kurs SMSTS to akronim od Site Management Safety Training Scheme, czyli kursu szkoleniowego z zarządzania bezpieczeństwem na placu budowy. Kurs SMSTS został opracowany przez Construction Industry Training Board (CITB) w Wielkiej Brytanii i jest przeznaczony dla menedżerów, inżynierów i innych specjalistów zarządzających projektami budowlanymi.

Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli rozważasz lub już masz odpowiedzialność za planowanie, organizowanie, monitorowanie, kontrolowanie i administrowanie grupą pracowników, np. jako kierownik placu budowy.

Celem kursu SMSTS jest zapewnienie, że menedżerowie i inżynierowie posiadają odpowiednie umiejętności i wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa na placu budowy. Program szkolenia SMSTS obejmuje szereg zagadnień, takich jak bezpieczeństwo pracy, zarządzanie ryzykiem, kontrolowanie niebezpieczeństw, planowanie bezpieczeństwa, przepisy prawne i regulacje, oraz komunikacja na placu budowy.

Kurs SMSTS jest zazwyczaj dwudniowy i składa się z wykładów, ćwiczeń i dyskusji. Po ukończeniu kursu, uczestnicy zdobywają certyfikat, który potwierdza, że mają odpowiednie umiejętności i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na placu budowy. Certyfikat ten jest ważny przez pięć lat, po czym należy go odnowić poprzez ukończenie odpowiedniego szkolenia odświeżającego.

Kurs obejmuje całe istotne przepisy dotyczące bezpiecznej pracy w branży budowlanej, konstrukcyjnej i inżynieryjnej. Podkreśla potrzebę oceny ryzyka w miejscu pracy, wdrożenia niezbędnych środków kontroli oraz adekwatnej komunikacji w celu utrzymania kultury bezpieczeństwa i zdrowia wśród pracowników.

Po ukończeniu kursu będziesz mógł:

 • Wdrożyć wszystkie przepisy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, dobrej kondycji i środowiska wpływające na codzienną pracę.
 • Wdrożyć nowe wytyczne i najlepsze praktyki w branży.
 • Określić swoje obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, dobrej kondycji i środowiska.

Certyfikacja tego kursu jest ważna przez 5 lat. Aby pozostać certyfikowanym w tej dziedzinie, będziesz musiał ukończyć kurs odświeżający przed datą wygaśnięcia swojego certyfikatu, w przeciwnym razie będziesz musiał ponownie ukończyć pełny kurs.

Kurs SSSTS

Kurs SSSTS to akronim od Site Supervision Safety Training Scheme, czyli kursu szkoleniowego z bezpieczeństwa na placu budowy dla nadzorców prac budowlanych. Kurs SSSTS został opracowany przez Construction Industry Training Board (CITB) w Wielkiej Brytanii i jest przeznaczony dla osób, które nadzorują pracowników na placu budowy.

Celem kursu SSSTS jest zapewnienie, że nadzorcy prac budowlanych posiadają odpowiednie umiejętności i wiedzę w zakresie bezpieczeństwa na placu budowy. Program szkolenia SSSTS obejmuje szereg zagadnień, takich jak bezpieczeństwo pracy, identyfikacja i kontrolowanie niebezpieczeństw, przepisy prawne i regulacje, komunikacja i motywowanie zespołu, planowanie bezpieczeństwa oraz zarządzanie ryzykiem.

Kurs SSSTS jest zazwyczaj dwudniowy i składa się z wykładów, ćwiczeń i dyskusji. Po ukończeniu kursu, uczestnicy otrzymują certyfikat, który potwierdza, że mają odpowiednie umiejętności i wiedzę w zakresie bezpieczeństwa na placu budowy. Certyfikat ten jest ważny przez pięć lat, po czym należy go odnowić poprzez ukończenie odpowiedniego szkolenia odświeżającego. Kurs SSSTS jest często wymagany jako warunek do uzyskania stanowiska nadzorcy prac budowlanych.

Po ukończeniu kursu będziesz miał/a zrozumienie:

 • Prawa w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz sposobu jego stosowania w odniesieniu do nadzorujących pracowników.
 • Twojej roli nadzorcy w kontroli bezpieczeństwa na placu budowy.
 • Oceny ryzyka i potrzeby opracowania instrukcji bezpieczeństwa.
 • Skutecznego wprowadzania pracowników na plac budowy, organizowania narad bhp oraz przedstawiania instrukcji bezpieczeństwa.
 • Skutecznego monitorowania działań na placu budowy.
 • Szybkiego interweniowania, gdy stwierdzone zostanie złe praktyki.

Certyfikacja tego kursu jest ważna przez 5 lat. Aby pozostać certyfikowanym w tej dziedzinie, będziesz musiał ukończyć kurs odświeżający przed datą wygaśnięcia swojego certyfikatu, w przeciwnym razie będziesz musiał ponownie ukończyć pełny kurs.

Site Supervision Safety Training Scheme Refresher (SSSTS-R) – odświeżający kurs z zakresu szkolenia nadzoru nad bezpieczeństwem na placu budowy.

Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli wcześniej ukończyłeś(aś) Site Supervision Safety Training Scheme (SSSTS).

To szkolenie odświeżające pozwoli Ci na aktualizację wiedzy na temat bhp oraz zapoznanie się z najnowszymi zmianami prawno-ustrojowymi i ich wpływem na pracę. Opiera się na materiałach z kursu podstawowego.

Po ukończeniu kursu będziesz w stanie:

 • Wdrożyć wszystkie zaktualizowane przepisy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, dobrej kondycji i środowiska w ramach Twojej roli nadzorcy.
 • Wdrożyć nowe wytyczne i najlepsze praktyki w branży, które zostały zmienione.
 • Wywiązać się ze swoich obowiązków dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, dobrej kondycji i środowiska.

Pamiętaj, że przed podjęciem szkoleń w kierunku SMSTS i SSSTS musisz mieć najpierw zdany test na kartę CSCS od CITB. Do zdania testu wystarczy zakupienie książki, która wyjaśnia wszystkie zagadnienia:

Ten post zawiera linki afiliacyjne od Amazon. Jeśli klikniesz w link i dokonasz zakupu, mogę otrzymać niewielką prowizję.

Przeczytaj też:

One Comment