Przykładowe pytania i odpowiedzi testowe

Poniżej lista przykładowych pytań odpowiedzi na test o kartę CSCS, czyli „Health, safety and environment test – CITB” po polsku. Sprawdź swoją wiedzę online. Zielone odpowiedzi są prawidłowe.

Więcej pytań znajdziesz tutaj: testy do pobrania.

1. Kto odpowiada za dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo na placach budowy?
a)Koordynator do spraw bezpieczeństwa firmy
b)Inspektorat Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE)
c)Klient
d)Kierownik budowy

2. Masz właśnie przystąpić do pracy.Skąd masz wiedzieć czy wymagane jest pozwolenie na
pracę?
a)Powiedzą ci o tym inni pracownicy
b)Inspektorat Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy o tym poinformuje
c)Nie można rozpocząć pracy zanim nie zostanie wydane pozwolenie na pracę
d)Nie musisz nic wiedzieć na ten temat. Za pozwolenie na pracę nie odpowiadają pracownicy

3. Pracodawca ma obowiązek prawny omawiać z pracownikami kwestie związane z
ochroną zdrowia i bezpieczeństwa ponieważ:
a)Wówczas nie trzeba brać udziału w innych dodatkowych szkoleniach z zakresu BHP
b)Po omówieniu takich kwestii nie będzie ponosił odpowiedzialności za zdrowie i
bezpieczeństwo pracowników
c)Musi poinformować o sposobach ochrony zdrowia i zachowania bezpieczeństwa
d)Pracownik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i bezpieczeństwa

4. Sytuacja potencjalnie niebezpieczna to zdarzenie:
a)Którego nie udało ci się zobaczyć ze względu na zbyt późne przybycie
b)Przy którym ktoś mógł odnieść obrażenia
c)Przy którym ktoś odniósł obrażenia i niemal nie został zabrany do szpitala
d) Przy którym ktoś odniósł obrażenia i prawie musiał wziąć urlop

5. Które 2 opcje z poniższych pozwolą uzyskać wiedzę na temat procedur awaryjnych
obowiązujących na budowie i telefonów alarmowych.
a)Wytyczne Inspektoratu Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy
b)Zapoznanie się z tablicami informacyjnymi na budowie
c)Wytyczne lokalnej placówki Job Centre Plus
d)Wzięcie udziału w szkoleniu wprowadzającym
e)Przeglądanie książki telefonicznej

6. Które z poniższych nie musi być odnotowane w rejestrze wypadków?
a)Numer ubezpieczenia
b)Data i godzina wypadku
c)Szczegółowe informacje dotyczące urazu
d)Adres domowy

7. Musisz użyć kabla przedłużającego. Jakie 2 czynności musisz wykonać?
a)Rozwinąć cały kabel
b)Sprawdzić kabel jedynie pod kątem uszkodzeń
c)Sprawdzić cały kabel pod kątem złączek i uszkodzeń
d)Rozwinąć kabel jedynie na potrzebną długość
e)Oczyścić kabel wilgotną szmatką

8. Na budowie stale należy nosić ochronę głowy. Chyba, że:
a)Pracujesz indywidualnie
b)Jesteś na samozatrudnieniu
c)Pracujesz w warunkach wysokiej temperatury
d)Pracujesz w bezpiecznym obszarze np.w biurze budowy lub na stołówce

9. Narażenie na, które z poniższych nie wywołuje choroby płuc?:
a)Pył krzemionkowy
b)Silne zapachy
c)Azbest
d)Ptasie odchody

10. Przed rozpoczęciem pracy w zamkniętej przestrzeni , w jaki sposób należy sprawdzić
jakość powietrza?:
a)Powietrze należy zbadać miernikiem
b)Należy sprawdzić czy jest wyczuwalny toksyczny gaz
c)Ktoś powinien wejść i wyczuć czy powietrze jest w porządku
d)Należy sprawdzić czy zapali się zapałka

Test HSE – pytania po angielsku, aplikacja, książki

Oficjalna organizacja wydająca niebieskie i zielone karty CSCS stworzyła aplikację przygotowującą do testu HSE, tutaj link do wersji android.

Do tego możesz też zaopatrzyć się w książkę przygotowującą do testu na kartę CSCS:

Ten post zawiera linki afiliacyjne od Amazon. Jeśli klikniesz w link i dokonasz zakupu, mogę otrzymać niewielką prowizję.

Przeczytaj też: