Stopnie i tytuły naukowe w Anglii

System edukacji wyższej w Wielkiej Brytanii jest złożony i różnorodny, oferując szereg stopni naukowych na różnych poziomach. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie różnych stopni naukowych oferowanych w Anglii, od poziomu licencjackiego do doktorskiego.

Część 1: Stopnie Licencjackie (Bachelor’s Degree)

Podstawowym poziomem kształcenia wyższego w Anglii jest stopień licencjata, znany również jako bachelor’s degree. Jest to pierwszy stopień na drodze do wykształcenia wyższego i zazwyczaj trwa trzy do czterech lat.

Stopień licencjata jest zwykle podzielony na dwa rodzaje:

  1. Bachelor of Arts (BA): Ten stopień jest zwykle przyznawany dla studiów w dziedzinach takich jak sztuka, nauki humanistyczne, nauki społeczne i języki.
  2. Bachelor of Science (BSc): Ten stopień jest zwykle przyznawany dla studiów w dziedzinach takich jak nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka.

Niektóre uniwersytety w Anglii oferują również specjalistyczne stopnie licencjackie, takie jak Bachelor of Engineering (BEng), Bachelor of Law (LLB) czy Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS/MBChB), które są przyznawane po ukończeniu określonych programów studiów.

Część 2: Stopnie Magisterskie (Master’s Degree)

Po ukończeniu stopnia licencjackiego, studenci mogą postanowić kontynuować swoje wykształcenie na poziomie magisterskim. Stopień magistra zazwyczaj trwa jeden do dwóch lat i wymaga bardziej skupionej i intensywnej nauki w określonej dziedzinie.

Podobnie jak na poziomie licencjackim, stopnie magisterskie są zazwyczaj podzielone na Master of Arts (MA) i Master of Science (MSc), choć istnieją również inne specjalistyczne stopnie magisterskie, takie jak Master of Business Administration (MBA), Master of Law (LLM) i Master of Engineering (MEng).

Część 3: Stopnie Doktorskie (Doctoral Degree)

Najwyższym poziomem kształcenia wyższego w Anglii jest stopień doktora, znany również jako doktorat. Stopień doktora jest przyznawany po ukończeniu oryginalnego badania, które przyczynia się do wiedzy w określonej dziedzinie. Stopień doktora zazwyczaj trwa od trzech do czterech lat studiów na pełnym etacie, ale może trwać dłużej w przypadku studiów zaocznych lub studiów z przerwami.

W przypadku stopnia doktora, istnieje kilka różnych typów, które są przyznawane w zależności od rodzaju i zakresu badania. Oto kilka z nich:

  1. PhD (Doctor of Philosophy): Jest to najczęściej przyznawany stopień doktora i jest dostępny dla szerokiego zakresu dyscyplin. Jest to tradycyjnie stopień badawczy, który wymaga, aby studenci przeprowadzili oryginalne badanie, które przyczynia się do istniejącej wiedzy w danej dziedzinie.
  2. EdD (Doctor of Education): Jest to profesjonalny stopień doktorski przeznaczony dla osób, które chcą przyczynić się do praktyki edukacyjnej. Stopień ten jest zwykle przeznaczony dla profesjonalistów z dziedziny edukacji, takich jak nauczyciele, administratorzy szkolni i politycy edukacyjni.
  3. MD (Doctor of Medicine): Ten stopień jest zwykle przyznawany lekarzom, którzy chcą przeprowadzić badania kliniczne. W przeciwieństwie do stopnia MBBS/MBChB, stopień MD jest stopniem badawczym i nie jest wymagany do praktyki medycyny.
  4. EngD (Doctor of Engineering): Jest to profesjonalny stopień doktorski przeznaczony dla inżynierów, którzy chcą przyczynić się do praktyki inżynierskiej. W przeciwieństwie do tradycyjnego PhD, EngD skupia się bardziej na stosowaniu badań do praktycznych problemów inżynierskich.

Część 4: Inne Stopnie i Kwalifikacje

Poza tradycyjnymi stopniami licencjackimi, magisterskimi i doktorskimi, istnieją w Anglii również inne stopnie i kwalifikacje, takie jak diplomas, certificates, foundation degrees i postgraduate certificates. Te typy kwalifikacji zwykle wymagają mniej czasu niż pełne stopnie i często są skierowane do specyficznych grup, takich jak studenci, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę lub umiejętności w określonej dziedzinie, lub osoby pragnące przejść na nową ścieżkę kariery.

Na przykład, Postgraduate Certificate in Education (PGCE) jest popularnym kursem dla osób, które chcą stać się nauczycielami, ale nie mają formalnego wykształcenia nauczycielskiego. Z kolei Foundation Degree to dwuletni program studiów, który jest zwykle skierowany do osób, które nie spełniają wymagań wstępnych na pełny stopień licencjacki.

Przeczytaj też: