Jak zrobić prawo jazdy w UK? Kurs i egzamin

Prawo jazdy to dokument, który umożliwia kierowanie pojazdami mechanicznymi na drogach publicznych. W Wielkiej Brytanii prawo jazdy zdobywa się poprzez zaliczenie odpowiednich testów i egzaminów. Proces ten obejmuje kilka etapów, które opisane są w tym artykule. Celem jest pokazanie, jak zdobyć prawo jazdy w UK, omówić kurs jazdy i egzamin.

Krok 1: Zdobycie Provisional Driving Licence

Zanim zaczniesz naukę jazdy, musisz uzyskać tzw. Provisional Driving Licence, czyli tymczasowe prawo jazdy. Aby to zrobić, musisz złożyć wniosek do Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA). Wniosek możesz złożyć online lub pocztą, a wymagane dokumenty to dowód tożsamości (najczęściej paszport) i potwierdzenie zamieszkania w UK. Musisz również spełniać pewne wymagania, takie jak minimalny wiek (17 lat dla samochodów) i odpowiednie zdrowie (w tym prawidłowe widzenie).

Krok 2: Wybór instruktora i szkoły jazdy

Następnym krokiem jest znalezienie odpowiedniego instruktora lub szkoły jazdy. Możesz skorzystać z oferty prywatnego instruktora lub dołączyć do szkoły jazdy. Wybierając instruktora, zwróć uwagę na jego certyfikaty (powinien być zarejestrowany w DVSA – Driver and Vehicle Standards Agency) i opinie innych uczniów. Pamiętaj, że wybór odpowiedniego instruktora może znacząco wpłynąć na Twój postęp w nauce jazdy.

Krok 3: Lekcje teoretyczne i praktyczne

Kurs jazdy w UK składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Na lekcjach teoretycznych uczysz się przepisów drogowych, znaków drogowych i zasad bezpieczeństwa. Część praktyczna to jazda na drodze pod okiem instruktora. Podczas lekcji praktycznych uczysz się kontrolować pojazd, wykonywać różne manewry (jak parkowanie czy zawracanie) i radzić sobie w ruchu drogowym.

Krok 4: Egzamin teoretyczny

Po zakończeniu lekcji teoretycznych musisz zdać egzamin teoretyczny (theory test). Egzamin ten składa się z dwóch części: testu pytania i odpowiedzi oraz testu percepcji ryzyka. W teście pytania i odpowiedzi musisz udzielić poprawnej odpowiedzi na 43 z 50 pytań. W teście percepcji ryzyka musisz zidentyfikować potencjalne zagrożenia na filmie pokazującym różne scenariusze drogowe. Aby zdać egzamin teoretyczny, musisz zdobyć co najmniej 86 punktów na 100 w teście percepcji ryzyka i co najmniej 43 punkty na 50 w teście pytania i odpowiedzi.

Krok 5: Egzamin praktyczny

Kiedy już zdasz egzamin teoretyczny, możesz przystąpić do egzaminu praktycznego (practical driving test). Egzamin praktyczny to prawdziwe wyzwanie. Składa się z kilku części, które obejmują: kontrolę pojazdu, prowadzenie pojazdu, manewry i samojezdne prowadzenie. Egzaminator oceni Twoje umiejętności, takie jak bezpieczne prowadzenie pojazdu, stosowanie się do przepisów drogowych, umiejętność reagowania na sytuacje drogowe oraz umiejętność wykonywania manewrów, takich jak parkowanie czy zawracanie.

Krok 6: Otrzymanie prawo jazdy

Jeżeli zdasz egzamin praktyczny, otrzymasz prawo jazdy! Twoje prawo jazdy zostanie wysłane pocztą, a tymczasem otrzymasz certyfikat zdania egzaminu, który jest dowodem, że masz prawo do prowadzenia pojazdu. Prawo jazdy w UK jest ważne przez 10 lat.

Jakie są koszty prawa jazdy w UK?

Proces zdobywania prawa jazdy w Wielkiej Brytanii wiąże się z różnymi kosztami, które obejmują zarówno opłaty za egzaminy, jak i koszty lekcji jazdy. Poniżej przedstawiam szczegółowy wykaz tych kosztów:

  1. Opłata za wydanie tymczasowego prawa jazdy (Provisional driving licence) – 34 funty (online), 43 funty (poczta).
  2. Lekcje jazdy – Koszt lekcji jazdy jest zmienny i zależy od instruktora i lokalizacji. Średni koszt lekcji jazdy w Wielkiej Brytanii to około 24-28 funtów za godzinę. Przyjmuje się, że przeciętny kandydat na kierowcę potrzebuje około 45 godzin lekcji jazdy, co daje koszt około 1080-1260 funtów.
  3. Egzamin teoretyczny (Theory test) – opłata za egzamin teoretyczny wynosi 23 funty.
  4. Egzamin praktyczny (Practical driving test) – opłata za egzamin praktyczny wynosi 62 funty (dni robocze), 75 funtów (wieczory, weekendy i święta).

Pamiętaj, że te koszty są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, wybór instruktora jazdy czy ilość potrzebnych lekcji jazdy. Ponadto, mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak materiały do nauki na egzamin teoretyczny.

Podsumowując, całkowity koszt zdobycia prawa jazdy w UK może wynieść od 1200 do 1400 funtów, w zależności od ilości potrzebnych lekcji jazdy i innych indywidualnych czynników.

Czy prawo jazdy zrobione w Anglii jest ważne w Polsce? Co z Brexitem?

Brytyjskie prawo jazdy zdobyte przed dniem 1 stycznia 2021 r. jest traktowane w Polsce tak, jakby było wydane przez kraj członkowski Unii Europejskiej. Dzięki temu, kierowcy mogą z niego korzystać w okresie jego ważności bez konieczności wymiany na polskie prawo jazdy.

Jednakże, sytuacja zmienia się dla praw jazdy wydanych przez Wielką Brytanię po dniu 1 stycznia 2021 r. W związku z faktem, że Wielka Brytania nie jest już członkiem UE, te prawa jazdy podlegają zapisom Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 roku. To oznacza, że mogą one być używane w Polsce tylko do końca okresu ich ważności. Jeśli jednak czas pobytu w Polsce przekracza 6 miesięcy, takie prawo jazdy musi być wymienione na polski dokument.

W przypadku Polaków, którzy zdecydowali się na powrót do kraju i posiadają brytyjskie prawo jazdy wydane po 31 grudnia 2020 roku, wymiana dokumentu na polski jest obowiązkowa, jeśli ich pobyt w Polsce przekroczy 185 dni. Proces wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie jest w pełni uregulowany i nie powinien stwarzać trudności.

Przeczytaj też: