Karta CSCS – zmiany z 2014 roku

Posiadanie odpowiedniej karty CSCS jest niezbędne, aby zostać dopuszczonym do prac budowlanych w Wielkiej Brytanii oraz, aby w ogóle móc wejść na plac budowy. Wydawane są różnego rodzaju karty CSCS w zależności od rodzaju wykonywanej pracy jak i od jej zaawansowania. Od 2014 roku, z powodu wprowadzonych zmian prawnych, podjęcie pracy na budowie w Wielkiej Brytanii jest nieco trudniejsze.

Egzamin CSCS

Po zakończeniu odpowiedniego szkolenia kursant przechodzi do zdania egzaminu. Jest to test, który dla kursantów tłumaczony jest na język polski, dlatego też nie istnieje problem bariery językowej. Jeśli chodzi o jego formułę i sposób zdawania, w 2014 roku nic nie uległo zmianie. Rzecz jednak w tym, że od wprowadzenia zmian, samo zdanie egzaminu nie uprawnia jeszcze do otrzymania karty CSCS.

Site Safety Awarness

Drugim i zarazem ostatnim krokiem do otrzymania karty CSCS jest ukończenie kursu Site Safety Awarness. To jest właśnie nowość, którą wprowadzono dopiero w 2014 roku. Nie jest to skomplikowany, ani trudny do ukończenia kurs. Jest to bowiem zwykle kurs jednodniowy. Tak na prawdę więc jest to raczej formalność, która jednak stanowi kolejne utrudnienie na drodze do otrzymania zielonej karty CSCS.

Zmiana przepisów dotyczy wiec nie samego egzaminu, ale raczej zasad ubiegania się o kartę. Chodzi tutaj o plastikową kartę CSCS, na której widnieje zdjęcie jej posiadacza. Karta ta jest również wyposażona w chip. dzięki czemu jest trudna do podrobienia. Warto mieć na uwadze, że karty CSCS są wymagane praktycznie przez wszystkich pracodawców w Wielkiej Brytanii.

Po co kurs fachowcom?

Niewątpliwie, wielu fachowców złości się z tego powodu, że muszą przechodzić dodatkowe kursy. Warto jednak zauważyć, że kurs uprawniający do otrzymania karty CSCS jest kursem szczegółowym, przygotowującym do konkretnej pracy. Często okazuje się, że nawet najlepszy fachowiec ma pewne braki jeśli chodzi o wiedzę, gdy przychodzi mu pracować na nowym stanowisku.

Poza tym, karta CSCS jest też po prostu niezbędną formalnością. Oczywiście, kursy pozwalają na nabycie przydatnej wiedzy. Pozwalają jednak również na uzyskanie karty, której wymaga Inspekcja Budowlana. Dlatego też, kiedy Inspekcja Budowlana wykona kontrolę w danej firmie, jeśli którykolwiek z pracowników nie będzie posiadała ważnej karty CSCS uprawniającej go do pracy na danym stanowisku, zarówno pracownik jak i firma będą miel duże kłopoty. Zatem firmy po prostu wolą nie ryzykować, dlatego nie zatrudniają osób bez ważnych karty CSCS.

Przeczytaj też: